måndag 19 september 2016

40 år sedan Fälldin I

I dag är en minnesvärd dag. 19 september 1976 tillträdde den första Fälldinregeringen. Det var en epok som bröts. En ny inriktning av Sverige gjordes.

För egen del var 1976 det år jag klev in i politiken, som en aktiv samhällsmedborgare på gräsrotsnivå.

Fälldinregeringarna hade stora utmaningar att kämpa med. Den utåt sett mest kända handlade om energin, men man ska också komma ihåg att Sverige hade en rad statliga företag vars gemensamma nämnare i stort var att de brottades med sin lönsamhet. Det handlade bland annat om tekoindustrin och om varven. Det ledde till en diskussion om dukat borde eller tomma skafferier samt att Sveriges industriminister Nils G Åsling hade fullt upp med att reda ut företagens överlevnad eller avveckling. Alltsamman väckte förstås stor kritik från oppositionen.

Det finns förstås mycket mer att uppmärksamma. Det viktigaste är dock ändå att maktinnehavet bröts.

onsdag 7 september 2016

Persson sågar regeringsorganisationen

Den ratade framtidsministern Kristina Persson (S) för processen kort med regeringskansliet i en artikel på DN debatt idag. Även om det finns inslag av rönnbär i artikeln, så ligger det också en hel del sanningar i den. Regeringskansliet, varken de tidigare eller det nuvarande, är rustat för att klara att genomföra behovet av förändring, alltså inte småförändringar av lagar och förordningar, utan av de stora penseldragen som krävs för att nå ett hållbart samhälle.

Det ska bli intressant att se vilka reaktioner artikeln möter. En del vill nog göra rönnbärsgele, andra tar kanske i tysthet till sig artikeln och funderar över hur en annan organisation av arbetet ska vara möjlig.

söndag 4 september 2016

Ingen fred i sikte?

Många länders ledare ägnar sin tid åt flyktingströmmarna. Strömmarna anses för starka eller gå åt fel håll. Det är egentligen märkligt att så mycket kraft ägnas åt följderna av den verkliga katastrofen - kriget. I Syrien har det pågått i fem år utan att en tillstymmelse till fred kan skönjas.

Fem år? Det är ofattbart. Mer kraft borde naturligtvis läggas på att hitta en lösning medan de fortfarande finns några invånare kvar i landet.

Ett fem år långt krig, eller längre, får konsekvenser. "Krig gör något med människor", som en vän sa till mig i veckan. Krig gör människor hårda.

Tack och lov att Sverige haft fred så länge. Jag önskar att alla får leva med samma förutsättning som vi har i Sverige.

Storregionernas utmaningar

Östergötland har bildat region och får inte vara med i förta omgången, när utredarna föreslår fler större regioner. Sörmland har inte bildat region, men får vara med i utredarens Svealandsregion.

Hur kan det bli, hur kan det gå? På onsdag ordnar Centerpartiets i Katrineholm ett möte för att försöka belysa storregionernas utmaningar. Jag ska moderera, det vill säga försöka att se till att det blir ett bra samtal med de inbjudna "råden" Mattias Claesson och Göran Gunnarsson och med publiken.

Kom gärna, för det ska finnas utrymme för många frågor!

fredag 2 september 2016

I onsdags borde jag ha firat...

... för då fick jag igenom en att-sats i kommunstyrelsen. Jag får väl fira idag i stället, då Centerpartiets insats omnämns i Katrineholms-Kuriren.

För att det inte ska bli allt för kryptiskt, så är förklaringen att jag fick med i beslutet att Bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras första halvåret 2017.

tisdag 30 augusti 2016

Nej till motion om skolmotion

Nej, det gick inte att omvända kommunfullmäktiges ledamöter och få dem att säga ja till min och Centerpartiets motion om skolmotion. Så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Vill inte alla vi som sitter här i salen höja eleverna skolresultat? Då borde det inte vara så svårt att yrka bifall till den här motionen från mig och Centerpartiet.

Jag skrev motionen utifrån de fina resultat som Västra skolan kunnat redovisa efter enbart en kort tid av införande om ”Puls-projektet”. Det som sker är att elever och lärare frivilligt har morgongympa som höjer pulsen – det är det som har gett projektet namnet – inför arbetsdagen. Det här sker tre gånger i veckan. De elever som är med har förbättrat koncentrationen och inlärningen utöver bonusen att det ger dem bättre kondition. Den här ”fartsättaren” har kombinerats med en medveten schemaläggning så att exempelvis matematik lagts i början på skoldagen.

Det här har visat sig ge effekt.

Ska vi då inte genomföra det brett? Om något fungerar bra, är det inte då som vi i andra verksamheter brukar se till att andra tar efter?

Det här handlar också om att skapa goda vanor, om att få fler i rörelse. Märk väl, det har varit frivilligt att vara med från både lärare och elever.

Det här skulle också kunna vara ett sätt för idrottsföreningar att få fler barn och unga i sin verksamhet. En annan utvecklingsmöjlighet finns i samarbeten med lärarutbildningar. Det skulle också kunna vara ett rekryteringsargument, att Katrineholms skolledning är så framsynta att den tar till pulsträning för att höja skolresultaten.

Så ombestäm er, säg ja till motionen och inför ”Puls-projektet” brett. För det är inte okej att lämna en del elever få tillgång till detta och andra inte, om vi som politiker vet att det är ETT sätt att höja studieresultaten.

Nej, ta chansen att få upp resultaten. Säg ja till motionen om Skolmotion.

Härmed yrkar jag bifall till motionen!"

Använd demokratins arenor

I måndags för en vecka sedan höll kommunfullmäktige i Katrineholm sitt augustisammanträde. Det var många olika ärenden på föredragningslistan. Ett av ärendena handlade om en bro som behövde repareras och där pengarna inte fanns med i Service- och tekniknämndens budget.

Inte så konstigt att ett broärendes kostnader oroar. Ärendet om att ta fram pengar till bron hade vandrat från nämnden i juni och till kommunstyrelsen i juni och var nu framme vid kommunfullmäktige. Under hela den här tiden hade det rått enighet om att det nog var bäst att nämnden fick fixa bron och använda kommunens pengar till det.

Då, när det är dags för final, vaknar Sverigedemokraterna! Deras ledamot yrkar återremiss på ärendet för att det saknas underlag.

Det är möjligt att det fanns något mer som skulle ha kunnat vara med, men detta "något" har inte funnits med under hela hanteringen. Sverigedemokraterna har ordinarie ledamot och ersättare i alla större nämnder. De har ordinarie ledamot och ersättare i Service- och tekniknämnden och de har ordinarie ledamot, om än att han har varit frånvarande under ett år, och ersättare i kommunstyrelsen. Det fanns inte ett yrkande, inte en reservation på vägen fram till kommunfullmäktige.

Det är lite märkligt. Idag skriver Morten Källström (SD) en debattartikel om bristerna i bron i lokaltidningen. Den stora bristen är dock att partiet inte använder sina platser till att yrka, agera och reservera, utan reagerar först när det är för sent. Det är inte att använda demokratins arenor.

onsdag 24 augusti 2016

Jagar på om jämställdhetsarbetet

I mars uppvaktade jag och Ingalill Fredriksson för Centerkvinnornas räkning landshövdingen Liselott Hagberg. Vi gjorde det tillsammans med S-kvinnor i Sörmland och med dess ordförande Ann-Sofie Soleby Eriksson. Vi lovades information att sprida i våra nätverk.

Sedan hände inte mycket. I förra veckan uppmärksammade Radio Sörmland att länsstyrelsen inte sökt medel för att bedriva olika jämställdhetssatsningar. Ann-Sofie Soleby Eriksson uttalade sin besvikelse i radion över detta.

I dag följde vi upp det gemensamt med en debattartikel som publicerades i Södermanlands-Nyheter och tror jag även i Eskilstuna-Kuriren.

En insändare hörs inte så bra i radio, men Radio Sörmland valde att följa upp nyheterna från förra veckan genom att jag och radioreportern fick ställa landshövdingen till svars.

Jobbet är självklart inte över. Vi måste fortsätta att ligga på så att inte frågorna om alla människors lika värde och rättigheter glöms bort. Förhoppningsvis har fler fått upp ögonen för detta och börjar fråga efter.

tisdag 23 augusti 2016

Ge äldre förtroendet att välja

Alldeles för ofta rapporterar media om åldringar som mer eller mindre tvingas bo kvar hemma. De känner sig ensamma och otrygga, vilket inte enligt lagen och kommunernas bedömning är tillräckligt skäl för att de ska beredas en plats på ett boende som kommunen har ansvar för.

Kristdemokraterna hade en motion om detta vid gårdagskvällens kommunfullmäktige i Katrineholm. Jag och Centerpartiet yrkade bifall till motionen med följande inlägg i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

”Kan själv” är ett vanligt svar från små barn. Det ingår i utvecklingen och är ett sätt att växa som människa.

”Kan själv” är viktigt under hela livet. ”Kan själv” på ålderns höst betyder att jag själv ska kunna avgöra och besluta om hur jag vill ha det.

Centerpartiet anser att det ska vara möjligt för personer som är äldre än 85 år att genom en äldreboendegaranti själva bestämma när det är dags att flytta till ett trygghetsboende eller till ett boende för vård och omsorg. Att detta skulle införas generellt över hela landet var ett av våra vallöften.

Det betyder inte att alla ska flytta till ett äldreboende i någon form när de fyller 85. Det betyder att möjligheten att själv kunna välja ska finnas.

Det är det som Kristdemokraterna för fram i den här motionen och det är därför som Centerpartiet yrkar bifall till den.
85-åringar, och äldre, ska kunna ha möjligheten att välja själv. ”Kan själv” gäller inte bara för barn.

Bifall till motionen."

Beslutet blev att motionen ansågs besvarad, alltså att allt fungerar väl som det gör idag.